Жаныбек Алыкулов Ай жарык (0) Şarkı Sözleri

Ай жарык Şarkı Sözleri

Жаныбек Алыкулов

0
0

Paylaş:


Аба салкын, түн ортосу, ай жарык,
Ай жарык, ай, ай жарык.
Бак аралап бирге жүрдүк, айланып,
Айланып, ай, айланып.
Бир убакта мындай сунуш киргиздиң,
Сунуш бир, ай киргиздим,
"Болдучу эми, түн ортосу кайталык".

[Кайырма]
Бек кучактап, мен сен жакка ыктадым,
Мен да ыктадым, кучагыңдан чыкпадым.
Шылтоо кылып чочубасын дегенсип,
Жакаңдагы кызыл гүлдү жыттадым.

Дедиң дагы мага карап токтодуң,
Токтодум, ай, токтодум.
Колду сунуп коштошууга окшодуң.
Окшодум, ай, окшодум.
"Эсен тур" деп оң колумдан бек кысып,
Бек кысып, ай, бек кысып.
Ич жылытып, жүрөгүмдү козгодуң.
Козгодум, ай козгодум.


GM

Sözü ekledi

03.07.2016