Тынай Алыбаев Кимге айтам? (0) Şarkı Sözleri

Кимге айтам? Şarkı Sözleri

Тынай Алыбаев

0
0

Paylaş:


Ойлодуң бекен ой селки,
Ойготуп кеттиң түшүмдөн.
Ойногон болуп эркелеп,
Оп тартып кеттиң жүзүмдөн.
Оолактан көрүп сен мени,
Окшоттуң бекен түшүңдө.

Көзүмдү эле ачып карасам, карасам,
Көрүнбөйт менин айланам.
Көмүрдөй кара чачыңа,
Көңүлүм менен байланам.
Көпөлөк менмин, сен чырак,
Көкөлөп сага айланам.

Өкүнүп күндүз байкасам, байкасам,
Өбөктөп жатам күн кайдан.
Өксүтпөй бизди кошкун деп,
Өчпөстөй күткөн күнгө айтам.
Өчөшкөн жандай тил катпай,
Өзүңдөн башка кимге айтам?GM

Sözü ekledi

03.07.2016