Эрнест Бөрүбаев, Сапар Эркебаев, 60'K тобу Кубулжу, менин ырларым (0) Şarkı Sözleri

Кубулжу, менин ырларым Şarkı Sözleri

Эрнест Бөрүбаев, Сапар Эркебаев, 60'K тобу

0
0

Paylaş:


Түркүн ыр шаңдуу жаңырып,
Дүркүрөп колдор чабылып.
Ырыстуу күндү жар салып,
Ыр дүйнөм барат агылып.

[Кайырма]
Кубулжуй бергин, ырларым,
Кубантып жүрөк сырларын.
Жашоонун ыры - бул ырлар,
Жар салган жаштык жыргалын.

Кайрадан ырлар уланып,
Кадалат көздөр суранып.
Көл бойлоп бара жаткансып,
Көңүлдөр эргийт кубанып.

[Кайырма]

Өскөн жер ырдан жашарып,
Өмүрлөр барат тазарып.
Мекеним тынчтык ырлары,
Гүл жайнайт күндө жасанып.

[Кайырма]


GM

Sözü ekledi

06.07.2016