Апаз Жайнаков Мөлтүрүм (0) текст песни

Мөлтүрүм текст песни

Апаз Жайнаков

0
0

Поделиться:


Жалооруй жалжал карашып,
Жанаша басып бараттык.
Себелеп күздүн жамгыры,
Сезимди турду тазартып.

[Кайырма]
Жүрөктүн башын муң чалып,
Жүрдүм го жаным муңканып.
Жайдары күлкүң уга албай,
Жабыркап бүттүм кыйналып.
Жүзүңдөн жамгыр шорголоп,
Кол чатыр тостум корголоп.
Албырып жүзүм от болуп,
Өрттөнүп күйөм алоолоп.

Жымыңдайт шаардын оттору,
Кызык го өмүр жолдору.
Апакай тишиң жаркырап,
Арманым кайда жоголду.

Кайырма

Жаш курак кайда жайнаган,
Жалбырак неге саргайган.
Жаздагы жашыл бүчүрдөй,
Жаңырсак гүлүм кайрадан.


GM

Добавил текст

25.06.2016