Алтынбек Сапаралиев Насыят (0) текст песни

Насыят текст песни

Алтынбек Сапаралиев

0
0

Поделиться:


Ичирдим, кийгиздим кастарлап,
Окуттум, окудуң ардактап.
Үйлөнттүм, үйлөндүң, эми, уулум,
Билип кой, өзүңдү өзүң бак.

Ойлорум жалгыз сен жөнүндө,
Кандайын көрөрсүң өмүрдө.
Атаңдан бөлүнсөң бөлүнгүн,
Элиңден, жериңден бөлүнбө.

Жаштыкта сүйүүгө эсирбе,
Көңдөйдө көйрөңдөй сезилбе.
Дүнүйөң мол болсо, мол болсун,
Уятың бар болсун бетиңде.

Басарсың тоолордон, түздөрдөн,
Бактылуу боло көр түз жолдон.
Атаңдын, энеңдин кадырын,
Билерсиң балалуу болгондо.GM

Добавил текст

25.06.2016