Кубик Калыков, Айпери Кубик кызы Нооруз (0) сөзі

Бөлісу:


Обондуу ырлар созулган,
Үн салып гитар чертип сансыз жылдыздар
мага угулган.
Жалындуу жаштык жаңырган
Ырдашып талбай, ойноп-бийлеп жыргашып
таң атырган
Келгенсийт чексиз бак-дөөлөттүн баарысы,
Бергенсийт бизге Нооруз майрам ырысын.

[Кайырма]
Кел, Ноорузум, кел, Ноорузум,
Жакшы маанай бер, Ноорузум.
Кел, Ноорузум, кел, Ноорузум,
Жакшы бата бер, Ноорузум.

Ак карлуу Ала-Тоо болсун,
Айлыбыз аман болсун биз,
Биз төрөлгөн жерибизге ырыскы толсун.
Ак калпак кыргызым болсун,
Ата-энем жүзгө толсун,
Ынтымактуу элибизге бак-дөөлөт консун.
Ар дайым ачык маанай болсун үйүбүз,
Ай нурун чачып турган болсун күнүбүз.

[Кайырма]GM

Сөзін қосқан

03.07.2016