Кубаныч Ажыбаев Жеңем экен (0) сөзі

Жеңем экен сөзі

Кубаныч Ажыбаев

0
0

Бөлісу:

lamoda kz

Өңүмбү же түшүмбү, бир кыз көрдүм,
Кураладай кулпурган кундуз көрдүм.
Кызыл канат кыздардын периштеси,
Тээ асмандан жерге түшкөн жылдыз көрдүм.
Камыш канат кашы,
Кара зердей чачы.
Кулпурганы толгон айдай,
Канчада экен жашы?
Карагаттай көзү,
Бал татыган сөзү.
Көйкөлгөнү перинин, Каныкейдин өзү.

Күндүз эстен, кетпеди түндө түштөн,
Алтын жылдыз асмандан кимге түшкөн?
Жалгыз гана өзүбү жерде жүргөн?
Же сиңдилери бар бекен а бирге түшкөн?
Камыш канат кашы,
Кара зердей чачы.
Кулпурган толгон айдай,
Канчада экен жашы?
Карагаттай көзү,
Бал татыган сөзү.
Көйкөлгөнү сулуунун, Айчүрөктүн өзү.

Мындай кыздар асмандан келбесе экен,
Жигиттердин көңүлүн бөлбөсө экен.
Ай деп, күн деп жете албай жүргөн кызым,
Бир досумдун урматтуу жеңеси экен.
Көңүл, чиркин, калды,
Жүрөк оттой жанды.
Кундуз деген жеңебиз бир тозокко салды.
Сулуулугу мыкты,
Жеңем болуп чыкты.
Мендеги таза махабат,
Жай көрбөй, көрдү кышты.
Мендеги сүйүү махабат, Ошол менен бүттү.


GM

Сөзін қосқан

03.07.2016