КЕҢЕШ тобу Кыргызстан (0) сөзі

Кыргызстан сөзі

КЕҢЕШ тобу

0
0

Бөлісу:

lamoda kz

Асманды тиреп, булутту жиреп,
Ак –мөңгү баскан Ала –Тоом тирек.
Сууларың тунук, суусасаң суунун,
Алыскан кеткен атагың улук.

[Кайырма]
Кыргызстан, Кыргызстан,
Чаңкасам ичем, бал кымызыңдан.
Чертилсе комуз керемет добуш,
Чер жазып угам, буулата конуш.

Чырагың жанып жылдызың жанат,
Чыңгыздай уулуң чыныгы талант.
Келечек жолун арыштап кенен,
Кылымга изиң кыргызым сала.

[Кайырма]

Менин мекеним сен кыргызстан!GM

Сөзін қосқан

03.07.2016