КЕҢЕШ тобу Балалык (0) сөзі

Балалык сөзі

КЕҢЕШ тобу

0
0

Бөлісу:

lamoda kz

Бал тилдүү балалык, кайгыны билбеген,
Бактыга жаралып, бакытты издеген.
Баарына ыраазы, жаркырап нуру жүзүндө,
Бул дүйнө кабарын оюна илбеген.
Баарына кызыгып, билбесе ким деген,
Баш ийип аргасыз, жароокер карап көзүмө.

[Кайырма]
Балалык, балалык, оюнга тойбогон,
Бал дүйнө тазарып, бакчада ойногон.
Балалык, балалык, кой десе койбогон,
Бардыгын өзүндөй таза деп ойлогон.
Балалык, балалык оюнга тойбогон.
Бал дүйнө тазарып, бакчада ойногон,
Балалык, балалык, алыска кеттиң кайрылбай.

Кири жок ичинде, алдасаң алданып,
Кубулса айлана, кубанып таң калып.
Кубаныч тартуулап жашоонун жарык шамындай,
Жомокко ишенип, жомокто жашаган.
Жол салып өзүнчө жоругун жасаган,
Жоодар көз балалык, алыска кеттиң кайрылбай.

[Кайырма]


GM

Сөзін қосқан

03.07.2016