Фарида Өмүрзакова Карап койчу жылмайып (0) сөзі

Карап койчу жылмайып сөзі

Фарида Өмүрзакова

0
0

Бөлісу:


Күндө (бир) күндө (ай) кездешем,
Күлө (бир) карап (ой) беттешем.
Оору (бир) болуп (ай) жүрбөйүн,
Ойдогу сырды (ай) чечпесең.
Кете электе (ай) улгайып,
Карап (бир) койчу (ай),
Карап (бир) койчу (ой) жылмайып.

Басып (бир) өттүк (ай) кыр калды,
Балалык бизден (ай) уурдалды.
Өмүр (бир) кыска (ай) жол узун,
Өткөрбөйлүк (ай) кырдаалды.
Кете электе улгайып,
Күлүп (бир) койчу (ай),
Күлүп (бир) койчу (ой) жылмайып.

Карыйбыз улам (ай) күн өтсө,
Кабакка булут (ой) түнөтпө.
Туйдуң (бир) бекен (ай), жок бекен,
Турганың дайым (ай) жүрөктө.
Кете электе (ай)улгайып,
Карап (бир) койчу (ай),
Карап (бир) койчу (ой) жылмайып.

Кебилбей жумшак (ай) мүнөзүң,
Келтирет бакыт (ай) күбөсүн.
Калыптанган (ай) эмедей,
Каректе калды (ай) сүрөтүң.
Кете электе (ай) улгайып,
Күлүп (бир) койчу (ой) жылмайып.GM

Сөзін қосқан

03.07.2016