Автандил Ишенчи (0) сөзі

Ишенчи сөзі

Автандил

0
0

Бөлісу:


Эркелеп колуң сунсаң,
Эринден балың тамат.
Сезимим жараланып,
Сен үчүн жашап турат.
Жаралап жүрөк ыргап,
Жалынга мени чырмап.
Алдабайм сени, жаным,
Ишенчи мага дайым.

[Кайырма]
Гүл кармап басып келем,
Күн сымал күйүп денем.
Кадала турсаң карап,
Каректе жалын менен.

Жылдызым жанып улам,
Жанымды турсаң арбап.
Жанда жок сезимиме,
Ийилип таазим кылам.

[Кайырма]
Гүл кармап басып келем,
Күн сымал күйүп денем.
Кадала турсаң карап,
Каректе жалын менен.
Махабат - улуу сезим,
Ал мага келген кези.
Муңканган жүрөгүмдүн,
Музасы болдуң эми.GM

Сөзін қосқан

25.06.2016