60'K тобу Аясаң боло (0) сөзі

Аясаң боло сөзі

60'K тобу

0
0

Бөлісу:


Жанымдан өтсөң жылмайып,
Жалт карайм мен да кылчайып.
Ичтеги сырды айта албай
Жүрөсүң, айтчы кимде айып?

Өзүңдү жакшы көрөмүн,
Өзгөчө сүйөт жүрөгүм.
Өрт болуп өмүр өтсө да,
Сүттөн ак сага тилегим.

Ойлонуу менен таң атат,
Ойлорум сени саматат.
Жыл өткөн сайын жылт этип,
Жаштыгым өтүп баратат.

Айттырбай билип сырларды,
Ардактап жаштык ыргалын.
Алагды кылбай көп эле,
Аясаң боло, жыргалым.
GM

Сөзін қосқан

03.07.2016