Урмат Усенов Менин асыл жерим (0) lyrics

Менин асыл жерим lyrics

Урмат Усенов

0
0

Share:


Көз ачып алгач, жуткам демиңди,
Көкүрөк толуп.
Түбөлүк танбас, туткам дилиңди,
Үмүтүң болуп.
Кадам шилтеп элдин жүгүн артынып,
Мен аптыгып.
Жылдар жылып, максат угам артылып,
Мен талпынып.

[Кайырма]
Канымдан азык кылып берем мекеним,
Каруудан казык кылып келем эл жерим.
Койнунда Ала-Тоонун бактым сеземин,
Улуу элим.
Дүйнөнү бүтүн берсин, сага теңебейм,
Мекеним мээрим төгөт мага энедей.
Эмгегим арнай берем сага ченебей,
Менин жерим.

Тарыхта калган, же жети балбан,
Жоодон жалтанбай.
Жылдыздай жанган, кыздары таңдан,
Супа салгандай.
Кең пейил эл берекеси агылган,
Ыр жаңырган.
Артык көрөм ал элимди баарынан,
Мен жанымдан.

[Кайырма]

Керек болсо берем сага жанымды...


GM

Added Lyrics

04.07.2016