Урмат Усенов, Акбар Сүйүнбаев Досума (2015) lyrics

Share:


Көкүрөгүм муздады,
Көздөн мөлтүр муз тамды.
Арабызга алдастап,
Ажал келип бут салды.
Туягынан жаңылып тулпардын жаны,
Тунук эле көзүңдүн шамы.
Көрүнбөй калды, көздөрүңдүн чырагы.


Кайырма:
Чымын жаның учуп алыска,
Чыдай албай куру намыска.
Чырмап алган сүйүү торуна,
Чыга албадың, досум, алыста.
Махабаттан дартың айыкпай,
Маңдайыңа жазган айыптай.
Узап барасың чексиз кайыктай.

Ырыскыңдын ырайын,
Ырдап бүтпөй ыргагын.
Ымыркайдан тең өскөн,
Ынактарың бүт калды.
Күйүп-жанып барамын,
Кайдан табамын?
Күнөө кылбай неге алдансын?
Кайтарып берчи.
Каталыгымды кеччи.

Кайырма:


GM

Added Lyrics

16.02.2016