Урмат Усенов 323 (0) lyrics

Share:


Көз жашыңды көлдөтсөң да,
Көңүл алчы сөзгө өтсөң да.
Жүрөгүм жалгыз ,
жүрөмүн ансыз.

[Кайырма]
Жүрөк чиркин муздап калды,
Жүзүң жалган муздап салды.
Жолобо мага, жолуңдан калба, жоругуң арбап.
Тилек байкуш тилден калды,
Тирилгенге тизгин салды,
Тийишпе мага, тизелеп карап, тигиме кайра.

Өмүрүмдөн өткөрсөм да,
Өкүнүчтөн көп көрсөм да,
Көңүлүм калды,
Көркөмүң барбы.

Махабаттын майданын да,
Мага жаккан ай таңын да,
Сезимим сенсиз, тагдырым сенсиз, таалайым сенсиз.

Көз жашыңды көлдөтүп көрсөтпө мага,
Арсыз көңүл анча таттуу сөз айтпа мага,
Жүрөгүм жалгыз, мөөнөтүп жансыз күн,
Жүрөмүн ансыз, каалабайм жалгыз.
[Кайырма]GM

Added Lyrics

25.06.2016