Темир Назаров Энекем (0) lyrics

Энекем lyrics

Темир Назаров

0
0

Share:


Айланайын эне деген сенин атыңдан,
Ааламда эч теңдеши жок затыңан.
Алыс жолго арыбастан барсын деп сени,
Ал күч берип, алпештедиң жашымдан.

Уйку көрбөй кечтиң түндүн неченин,
Ууз сүтүндү актап жашар бекенмин.
Ушул жашоо өмүр берсе канчалык,
Урмат кылып сага таазим этемин.
Маңдайымдан жылбай сен күлдүң,
Мага бердиң ыйык, аппак сүтүңдү.

Ай-күнүм, ай-күнүм, ай-күнүм,
Берекем асылым, көлөкөмсүң,
Атыңды данктаймын, атыңды энекем.
Ай-күнүм, ай-күнүм, ай-күнүм,
Берекем асылым, көлөкөмсүң,
Атыңды данктаймын, атыңды энекем.

Коргошундай ээрип сүйүүнүн табына,
Коштуң мени тирүүлүктүн сабына.
Коргоп келдиң сен мени эчен ооруу, сыркоодон.
Коркок кылып жүрөгүмдү кагыла,
Уйку көрбөй кечтиң түндүн эченин,
Ууз сүтүндү актап жашар бекенмин.
Ушул жашоо өмүр берсе канчалык,
Урмат кылып сага таазим этемин.
Маңдайымдан жылбай сен күлдүң,
Мага бердиң ыйык, аппак сүтүңдү.


GM

Added Lyrics

03.07.2016