Темир Назаров 5 -"б" класста (0) lyrics

5 -"б" класста lyrics

Темир Назаров

0
0

Share:


Кирип барсам класска сен олтурган,
Четте менин орунум боло турган.
Окшоп кетти ошол күн сенсиз гана,
Өткөн өмүр бекерге коротулган.

Оо, алтыным, эсен-соо жүрөсүңбү?
Өткөндөрдү көңүлгө түйөсүңбү?
Жалбырактын алдына катсам жамгыр,
Эстейм жууп салганын сүрөтүңдү.

Сүйөм десем капыстан жолдон эле,
Ыйлап ийдиң озондоп ошондо неге?
Бул окуя, бул иштер көп жыл мурун,
5-"б" класста болгон эле.


GM

Added Lyrics

03.07.2016