Тата Улан Сур булутту аралап (0) lyrics

Сур булутту аралап lyrics

Тата Улан

0
0

Share:


Эртең менен азанда
Уйку балын татып жатып
Энесинин койнунда
Кучагына башын катып

Бейиш кирди түшүнө
Кичинекей наристенин
Аруу жандын түшүндө
Жакындардын элестери

Кудайымдын бейиши
Жүзүн нурлантып кубантты
Периштелер чакырып
Жанын жаннатка узатты

Сур булутту аралап
Ажал канаттарын какты
Буйрук саатын өзгөртпөй
Кайтчу пенделерин тапты

Адамдар уктап жатса
Асмандан учак кулады
Кырк түтүндү бир сүрүп
Жерди жексен кыла салды

Тагдырлар талкаланып
Тирүүлөрдүн жашы акты
Кырк чыракты очүрүп
Элим кайгысына батты

Кекиртекке тыгылып
Демим денени туйлатты
Жашым көздөн чыга албай
Жарып жүрөктү сыздатты

Сур булутту аралап
Пенделер көккө узады
Наристелер бейиштен
Түш көргөн бойдон кайтпады

Не кылалы бул буйрук
Кайрат кылгын алтын элим
Тең кайгыны бөлүштүк
Мындан артык эмне дейин

Аман калган Жакшылык
Бул Кудайдын белгисиби
Сага мага окшогон
Тирүүлөргө эскерттиби

Бизди күткөн убакыт
Бир заматта үзүлөбү
Өмүрүбүз кыйылып
Ичкен суубуз түгөнөбү

Түбөлүктүү эч нерсе
Бул дүйнөдө таба албайбыз
Анда неге умтулуп
Жакшылыкты кыла албайбызComments

шайра

10 March 2017

уллу создор

Курмангазы

19 2017

эн сонун класссссс

Admin

Added Lyrics

19.02.2017