ТААЛАЙ ЭЛЕСИ тобу Жубайыма (0) lyrics

Жубайыма lyrics

ТААЛАЙ ЭЛЕСИ тобу

0
0

Share:


Бактыма бир өзүң, бар болуп жүрөсүң,
Кыя албайм бир сени байланган жүрөгүм.
Керилген боюңа, кысасың бооруңа,
Кыя албайм бир сени кишениң колумда.

[Кайырма]
Таалайыма бүткөн тумарым деп күткөн,
Бакытымдын кушу өзүңсүң.
Ай нурунан бүткөн, асылым деп күткөн,
Ак үйүмдүн куту өзүңсүң.
Жүрөгүмө бүткөн, жалгызым деп күткөн,
Жароокерим ошол өзүңсүң,
Күн нурунан бүткөн, күмүшүм деп күткөн,
Сүйгөн жарым ошол өзүңсүң.
Таалайыма келген, тумар кылып берген,
Бакытымдын кушу өзүңсүң.
Ай нурунан келген, ак сүйүүсүн берген,
Ак үйүмдүн куту өзүңсүң.
Жүрөк сүйүп келген, жаратканым берген,
Жароокерим ошол өзүңсүң,
Сүйүү отун берген, өчүрбөстөн келген,
Сүйгөн жарым ошол өзүңсүң.

Ыроолоп сен үчүн, ыр арнайм мен бүгүн,
Ылайым өчпөсүн ыргалат күлгөнүң.
Билесиң баарысын, билгизбей карыйсың,
Балдардын кашында бар болгун жалгызым.

[Кайырма]

Арманым бүлдүрүп ар кечте күлдүрүп,
Азгырып келесиң ансайын сүйдүрүп.
Сүйүүмдүн кемеси, сүйкүмдүү элеси,
Аман бол балдардын жароокер энеси.


GM

Added Lyrics

03.07.2016


shinline.kz