Светлана Назаренко Эсимде (0) lyrics

Share:


Жайдын бир толук кезинде,
Адырлуу тоонун бетинде.
Сан гүлдөн тандап бирди үзгөн,
Жайдары селки эсимде.

Өзүмдү сага берем деп,
Өмүрдүн гүлүн терем деп.
Сүйлөшкөн күндөр эсимде,
Турмуштун сыры тереңдеп.

Агарып тоодон таң аткан,
Суюлуп жылдыз бараткан.
Антташкан күндөр эсимде,
Кыйышпай күлө карашкан.


GM

Added Lyrics

03.07.2016