Светлана Назаренко Дарак ыры (0) lyrics

Дарак ыры lyrics

Светлана Назаренко

0
0

Share:


Жетсе башың булутка,
Алды-артыңды унутпа.
Жаман, жакшы күндөрүң,
Келет, кетет турмушта.

Өмүр чуркап алыска,
Өлүм менен жарышта.
Канжыгага баш байлап,
Жигит өтөт намыска.

Адам көпкө багынат,
Алдоолорго чалынат.
Таалайына жетсем деп,
Тагдырына жалынат.

Адам барга ичи ток,
Жокко айласыз күчү жок.
Ысык жандын бир күнү
Муздарында иши жок.

Адам кызык туулган,
Ааламга үнү угулган
Болор иши кайчы өтүп,
Болбос ишке муунган.

Адамга өмүр ченетпейт,
Ар кимде үмүт элестейт.
Карылыкты жээрийт да,
Көп жашагым келет дейт.

Адам кайда жүрбөгөн,
Акылы артык дүйнөдөн.
Ошентсе да кызыгы
Өлөр күнүн билбеген.

Адам кызык баарынан,
От чыгарып табынан...
Келечегин тапсам дейт,
Өткөн күндүн маалынан.


Admin

Added Lyrics

09.03.2018