Самат Дөөлөтбаков Көздөрүң (0) lyrics

Көздөрүң lyrics

Самат Дөөлөтбаков

0
0

Share:


Ал күнү сенин
Добушуң болчу дилдирек.
Сүйүүдөн бекен,
Сүрдөдүң бекен, ким билет?
Арзыдым десем
Албырып жүзүң от болуп.
Асман да, Ай да
Аярлай калган токтолуп.

[Кайырма]
Жалжылдап жайнап, жалт карап,
Жалт карап алган көздөрүң.
Жаныма жакын, жагымдуу болчу
Сөздөрүң, сөздөрүң.
Санаага салбай, сагынбай,
Сагынбай такыр башканы.
Сагындым сени, сагынтты мени
Жаз дагы, жаз дагы.

Сүйөмүн дедим,
Жүзүңдөн сүйдүм акырын.
Жүрөгүм туйлап,
Сүрдөдүм мен да, асылым.
Сыдырым желге
Саамайың учуп сеңселет.
Көздөрүң мага
Сүйүүсүн айтат, эркелейт...


GM

Added Lyrics

03.07.2016