Өсөр Козуев Алайдын сулуу кыздары (0) lyrics

Алайдын сулуу кыздары lyrics

Өсөр Козуев

0
0

Share:


Ай, Күндөн алып жылуулук,
Аппак таң берип сулуулук.
Алайдын нурлуу кыздары,
Ак булут сындуу кубулуп.

Алайдын асыл кыздары,
Ашыгып жүрөк сыздады.
Айбыгып жүрөм өзүңдөн,
Айтылбай сезим сырлары.

Эринип бассаң эңиштен,
Эликтей мүчөң келишкен.
Арзуумду сага арнайын,
Аркар көз сулуу периштем.

Алайдын сулуу кыздары,
Даай албай жүрөк сыздады.
Жылмайып койчу жоодурап,
Эрисин жүрөк муздары.

Табылгыс назик ак маңдай,
Таң нуру сырын ачкандай.
Татына шыңгыр күлгөнүң,
Таңкы жел жыпар чачкандай.

Алайдын асыл кыздары,
Аптыгып жүрөк сыздады.
Ашыктык дарты айтылбай,
Арманым ичте калабы?

Алайдын пери кыздары,
Адамдын өмүр жыргалы.
Каухар жанып көзүнөн,
Айтылбайт бирок сырлары.


GM

Added Lyrics

14.07.2016