Орозгүл Токторбаева, Роза Шакирова Сен дегенде (0) lyrics

Share:


Сен дегенде сен дегеним сен деген,
Сенден бөлөк көрбөгөнүм көрбөгөн.
Сен дегенде секетим деп ичимден,
Сезимдердин бүтпөй,
Сезимдердин бүтпөй,
Сезимдердин бүтпөгөнү бүтпөгөн.

Сени ойлосом ойлогонум ойлогон,
Сени ойлонбой койбогонум, койбогон.
Сен дегенде жарк дей түшүп кабагым,
Сезимдердин тойбой,
Сезимдердин тойбой,
Сезимдердин тойбогону тойбогон.

Көңүл сен деп түтпөгөнү, түтпөгөн,
Көп санаанын бүтпөгөнү, бүтпөгөн
Сенден калган күн курусун, курусун,
Сезимдерден ким ай,
Сезимдерден ким ай,
Сезимдерден ким өчүрөт күч менен.

Сен дегенде кыялдарым кыялдай,
Кыйналамын кыялдарды тыя албай.
Сенден мага жалгыз гана сөз керек,
"Сендикмин" деп шыбыр,
"Сендикмин" деп шыбыр,
"Сендикмин" деп шыбырап кой уялбай...


GM

Added Lyrics

03.07.2016