Өктөм Сапар уулу Элиме салам! (0) lyrics

Элиме салам! lyrics

Өктөм Сапар уулу

0
0

Share:

lamoda kz

Ассалому алейкум, кыргыз жерим, аманбы?
Таазим кылып алдыңарга, калкым, айтам саламды.
Улуу тоодой бийик сен, улуулугуң билип мен,
Аталардын ак сөзү азык болуп жүрөк жибиткен.

Аруулукту тандаган эл, мага кымбат эсени,
Асман тиреп алгалай бер, асыл турак мекеним.
Ак калпакчан атадан акыл кени жаралган,
Ак элечек ападан ааламга эл таралган.

Тээ байыртан көчүп-конуп Ала-Тоого келгенбиз,
Канчалаган кыйын күндү, кеменгербиз, жеңгенбиз.
Асыл элим - тунук жан, ырын ырдап, куруп шаң,
Четтен келген элдерге достук колун дайым сунушкан.

Улутумдун амандыгын эңсеп согот жүрөгүм,
Алакандай Кыргызстандын өркүндөшүн тилеймин.
Жаштар бирге жалын күндө келечекке жол салып,
Эл-жерине жанып күндө, жарык болуу - чоң бакыт.


GM

Added Lyrics

06.07.2016