Share:


Каадалана карайсың,
Кадамыңды санайсың.
Биле албаймын ичим чок,
Сени эмнени каалайсың?,
Деги эмнени самайсың?.

Шыңгыр, шыңгыр угулат,
Кулагыма күлкүсү.
Төө-Ашуудан ашканда,
Тосуп чыгат Чүй кызы.
Эх, Чүй кызы, Чүй кызы,
Шыңгыр тунук күлкүсү.

От коесуң сезимге,
Кызганамын өзүмчө.
Багынтасың, бар беле,
Сыйкыр сенин көзүңдө.
[Кайырма]

Жааса жамгыр жашка окшош,
Суу бойлосоң сууга окшош.
Келбетиңе мен кумар,
Көлдөгү ак-кууга окшош.

[Кайырма]

-----------------------------------------------------
key:Мухтар Атаналиев Чүй кызы lyrics


Загрузка...

GM

Added Lyrics

03.07.2016

Sign up

Sign up

Sign in

Password Recovery

Forgot password?

Male
Female

Enter your account’s email address. Your password will be sent to this address within 5 minutes.