Мейрамбек Бесбаев Ана өсиеті (2018), lyrics

Ана өсиеті lyrics

Мейрамбек Бесбаев

2018

7
0

Share:Бұл жалған қайтып келмейді-ай
Өгіз бір аттай желмейді-ай
Тарылып мына ту тыныс
Байлады тіл мен көмейді-ай
Науқасым жаман қарағым
Демегің мені өлмейді-ай
Баяғы дай дəрмен жоқ
Сөйлеуге шамам келмейді-ай
Баласы түзу ата-ана
Жаман болсын демейді-ай
Бірлігің болсың қарағым
Бірліксіз тірлік өнбейді-ай
Айналдырған ауру
Бөлінгенмен еңзейді-ай
Ажал жетсе не шара
Аман қыл сені сендерді-ей
Қысылып шыққан қаңтардан
Бүршіксіз шыбық талдайсың
Қанатың əлі қатпаған
Сары ауыз балапандайсың
Он төртке жаңа толсаңда-ай
Жан ботам маған нұрдайсың
Білмесең өзің қарағым
Білгеннің тілін алғайсың
Басыңа қиын күн туса-ай
Жанашыр таппай зарлайсың
Тыңдап ал балам ақылды-ей
Бұдан жаман болмайсың

Ата ананың қадірін
Балалы болсаң білерсің
Ағайынның қадірін жалалы болсаң білерсің
Жамандық қылсаң жақынға-ай
Көрісе алмай жүрерсің
Үйірден безген сəулетті ей
Жапанда жалғыз түнерсің
Тісі шыққан балаға-ай
Шайнап бір берген ас болмас
Басыңа түссе көрерсің
Сыйлап жүр əрбір пендені
Жете біл балам парқына
Көтеріп жүр кеудеңді-ай
Көп үшінде шалқыма
Біл болсада қанша білімің
Бас иіп жүр халқыңа
Қос інің бар қарағым
Қарайлап жүр артыңа
Тигізбессің тіліңді-ей
Əкеңмен менің атыма-ай

Бөлінгенді бөрі жейді
Деген бір қазақ сөзі бар
Сырттай саған білдірмей
Аңдыған дұшпан көзі бар
Бір түйір дәнге таласпай
Үшеуің теңдей бөліп ал
Əрбір істің қарағым
Өз жөніменен жолы бар
Жаласада табаның
Итте бір күнін көре алар
Адам бол енді жан балам
Адам бол балам тілімді ал

Бай болсаң балам тасыма
Кедей болсаң жасыма
Нелер бір келіп не кетпес-ай
Ер жігіттің басына-ай
Қанағат қыл тəуба деп алдыңдағы асыңа
Тыңдап ал балам ақылды ой
Көп болмаспын қасыңда
Болған іске болаттай
Бол деп еді анам жасымда
Деп кейін айта жүрерсің
Ақылың болса басыңда ай
Келгенше балам қолыңнан
Жақсылығыңды асырғын
Сөз ермесін соңыңнан
Жамандығыңды жасырғын
Ұрлықпен жалған өтірік
Болмаған ата кəсібің
Болмашыға кетірме-ей
Қадірін жап жас басыңның
Ел іші алтын бесік ғой
Таусылмас балам нəсібің
Баласы еді өсірген
Дегізбе қандай кəпірдің
Адам бол енді жан балам
Сыйласаң ағын шашымның
Қолыңды созсам сұраусыз
Егессіз жатқан бұйымта
Басыңнан балам арылмас ай
Кез боларсың қиынға
Жаман атың бір шықса ай
Қадірің қалмас адамға
Алалмайсың айырбастап дүниенің құнына
Болмашыға еліктеп кесірге жаным ұрынба
Тер төгіп тапқан дүниеңді ей
Шашпағын бекер шығынға
Ішімде кетті ау арманым
Дүниенің білдім жалғанын
Көре алмай қызықтарыңды ай
Арманда кетіп барамын
Осы үйдің ошақ мал жанын
Аманат қылып ал жаным
Сөндірмес балам отыңды ой
Ақылды болса алғаның
Жаста болсаң жан балам
Өзіңе арттым салмағын
Шамаң келсе жылына ай
Бір малды құрбандық шал жаным
Келмесе шамаң қысылмай
Разы болсын əруағым
Көрерсің балам кезінде ей
Тағдырын басқа салғанын
Айтқанымды ұмытпа ай
Адам бол балам қалайда
Дүние іздеп құнықпай
Есіңде болсын жарайма
Ілінбесең қырсыққа ай
Жетерсің балам талайға
Жақсы жаман ел жұртқа
Қарайлап өс манайға
Күлкіңді қылма шешеңді ей
Comments

Еділ қабақов

01 2019

Тексте қател!ктер кеткен

Еділ қабақов

01 2019

Тексте қател!ктер көп!


shinline.kz