Иса Өмүркулов Бир тууган (0) lyrics

Бир тууган lyrics

Иса Өмүркулов

0
0

Share:


Өмүрдө жөлөк-тирегим,
Энекем-атам, билемин.
Агамдын мага белеги,
Арнаган асыл тилеги.
Көкөлөп көктө учамын,
Эжекем жайса кучагын.
Жашоодо дайым кубанып,
Бакытка чексиз батамын.

[Кайырма]
Өмүрдүн гүлүн теремин,
Турмуштун айдап кемесин.
Күндөрүм өтүп баратат,
Аралап өмүр белесин.
Айрыба менден, Кудайым ,
Жалбарып сенден сурайын.
Бир тууган - ошол байлыгым,
Тартайын, берсең убайым.

Бой жетип өсүп барамын,
Турмуштун ачып барагын.
Эр жигит болуп чоңоюп,
Батасын элдин аламын.
Аскадай мага бийиктик,
Бир тууган - ошол жөлөгүм.
Сактагын жаман-жалгандан,
Сурабайм, Кудай, бөлөгүн.

[Кайырма]


GM

Added Lyrics

03.07.2016