Ильяз Абдыразаков Ак кушум (2015) lyrics

Ак кушум lyrics

Ильяз Абдыразаков

2015

0
0

Share:


Канатың тарап кечинде,
Уяңа конгон кезиңде.
Уурданып барып, ак кушум,
Уяңдан күтөм кечинде.


Койкоюп тосуп төшүңдү,
Коюнуңа чакыр өзүмдү.
Кор кылбай башка бирөөгө,
Колдоп кой менин сөзүмдү.

Толкутуп сүйүү деңизин,
Куюндай буздуң тегизин.
Толкунум согуп турууга,
Аска-зоо болчу, эгизим.

Эби жок согуп жүрөгүм,
Эзилип күндө жүдөдүм.
Эстеген сайын өзүңдү,
Эсимден танып жүрөмүн.

Смотреть видео Ильяз Абдыразаков "Ак кушум"











GM

Added Lyrics

15.02.2016