Гүлсүн Мамашева Ырдап кой (0) lyrics

Ырдап кой lyrics

Гүлсүн Мамашева

0
0

Share:


Ырдап койчу, добушуңду угайын,
Сен ырдасаң мен кубанып турайын.
Карай берип көздөрүңдү канганча,
Кулак талып кумарыңа тунайын.
Ырдап жатып бир көз кысып койбосоң,
Кантмек элем, кала берем муңайып.

Ырыңды уккан мүнөзүңдү көрөйүн,
Кыялданып аба жирей жөнөйүн.
Тааныша алсаң, түбөлүккө кол сунуп,
Таалайымдан тартуу кылып бөлөйүн.
Абалыма анча көңүл бөлбөсөң,
Амал канча, тагдырыма көнөйүн.

Мына, курбум, бүгүн сүйлөп, ырдап кой,
Көңүл эргип толкундасын, жыргап кой.
Кабарыңа ашык болгон селкиге,
Күчүң жетсе, кашың серпип ымдап кой,
Жашоо үмүт, кубанычта өтсүнчү
Жалын менен жүрөгүмдү сырдап кой.GM

Added Lyrics

03.07.2016


shinline.kz