Гүлнур Асанова Унутпадым (0) lyrics

Унутпадым lyrics

Гүлнур Асанова

0
0

Share:


Аралап шаар ичин басып жүргөн,
Андагы ак буурул түн эсиңдеби?
Ойгонуп уйкусунан жымыңдашкан,
Оттору Фрунзенин кечиндеги.

Убакыт суудай акты унутпадым,
Ачылган аппак гүлдөй күлгөнүңдү.
Ал түндү айта бердим жетине албай,
Калтырбай бул дүйнөдөн билгенимди.

Эстеймин элесиңди көзүм талбай,
Азыр мен амалым жок алыс жакта...
Түшүмдө түндө сени жолуктурам,
Ыракмат миң мертебе тагдырыма,
Ыракмат миң мертебе махабатка...

GM

Added Lyrics

02.07.2016