Гүлнур Асанова Түшүмдө (0) lyrics

Түшүмдө lyrics

Гүлнур Асанова

0
0

Share:


Суюлуп жылдыз бириңдеп,
Суу ылдый шамал дирилдеп.
Айылдын алды эле терең сай,
Ташыган дайра күрүлдөп.
Өзөндү бойлоп келатсам,
Койчу, койчу! Кантем,кантем?
Алдымдан гана чыктың күлүңдөп.

Эзилип сүйгөн жалжалым,
Эсимде сенсиң ар дайым.
Эсенсиз беле жеңе деп,
Ийилип колдон кармадың.
Белегим ушул сизге деп,
Койчу, койчу! Кантем,кантем?
Белестин гүлүн арнадың.

Сыдырым соккон жел менен,
Саамай чачың сеңселет.
Жанымда турсаң буралып,
Жалындайт жүрөк энтигип.
Жароокерсиң түгөнгүр,
Койчу, койчу! Кантем,кантем?
Жаш баладай эркелеп.

GM

Added Lyrics

02.07.2016