Share:

“Dörtnala gelip Uzak Asya‘dan
Akdeniz‘e bir kısrak başı gibi uzanan
bu memleket, bizim.

Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak
ve ipek bir halıya benziyen toprak,
bu cehennem, bu cennet bizim.

Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın,
yok edin insanın insana kulluğunu!
bu dâvet bizim...

Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür.
Ve bir orman gibi kardeşçesine,
bu hasret bizim...”


Fazıl Say (Güvenç Dağüstün) Davet (Live) lyrics, Fazıl Say (Güvenç Dağüstün) 2018Admin

Added Lyrics

24.07.2018
Music Videos
Fazıl Say (Güvenç Dağüstün)
Davet (Live)