Элмира Кайып кызы Атама (0) lyrics

Share:


Абатым Ата Журтум,
Сезимге чөккөн терең.
Бактылуу балалыгым,
Жан апам, атам менен.

Жетилдим оюм толуп,
Ордомо оомат конуп.
Үйүбүз жарым менен,
Балалуу базар болуп.

Булкунтуп буудан миндим,
Топ жарып доорон сүрдүм.
Чертилип жүрөк тамыр,
Элиме угулду үнүм,
Аттиң, ай, мунун бирин,
Атакем көрсө бүгүн.

Жыгылдым, кайра турдум,
Өзүмдү-өзүм таптым.
Атак-даңк издебедим,
Элим деп жүрөк чаптым.

Күндөрдөн күмүш таптым,
Айлардан алтын таптым.
Жыгылбас, өчпөс, учпас,
Жылдардан жылдыз таптым.
А бирок акыйкатым,
Атамды кайдан таптым?

Элесиң кубаттантып,
Жүрөктө жүрөт дайым.
Аялуу ата деген,
Атыңдан кагылайын.
Аялуу ата деген,
Атыңдан кагылайын.


GM

Added Lyrics

06.07.2016