ЭЛЕС тобу Өмүр (0) lyrics

Өмүр lyrics

ЭЛЕС тобу

0
0

Share:


Ат арыбас болсочу,ай,
Жаш карыбас болсочу,ай,
Жаратканы чын болсо,
Деги жай-жайына, койсочу,ай.

Чөп куурабас болсочу,ай,
Көз тунарбас болсочу,ай.
Кызыл өңдөн нуп кетип,
Деги кыз кубарбас болсочу, ай.

Жибек оңбос болсочу,ай,
Жигит өлбөс болсочу,ай.
Жигит менен кыз өлсө,
Деги жерге көмбөс болсочу,ай.

Кайран өмүр жыйырма беш,
Жашка барар болсочу,ай.
Кайран жашты кол менен,
Деги жасап алар болсочу,ай.GM

Added Lyrics

08.07.2016