ЭЛЕС тобу Кайдасың? (0) lyrics

Кайдасың? lyrics

ЭЛЕС тобу

0
0

Share:


Биз жүргөн айлуу түн кайда?
Биз үзгөн жыпар гүл кайда?
Көзүңдөн секет болоюн,
Көрүнүп койчу бир кайра.

Жалбырак жайдын кечи эле,
Жанаша баскан кез эле.
Тамаша кыял сөз айтсам,
Таарына түштүң тез эле.

Кыялдын минип кемесин,
Кыйналдым качан келесиң?
Кыйнаган менин жанымды,
Кымбаттуу кандай немесиң?

Кыялым чертип түркүн күү,
Сен карап койсоң сүйкүмдүү.
Тымызын ичим тызылдайт,
Сагындым сенин күлкүңдү.GM

Added Lyrics

06.07.2016