Асема Көздөрүң (0) lyrics

Көздөрүң lyrics

Асема

0
0

Share:


Көздөрүнө өзгөнүн,
Окшобогон көздөрүң...
Мынча көпкө тигилип,
Менден нени көздөдүң?
Айтчы, эмне? Арзуубу же
Азгырыкпы сөздөрүң?

[Кайырма]
Тийген кезде колума,
Чоктой ысык эриниң.
Коргошундай колуңда,
Балмуздактай эридим.

Кош билегиң билерик,
Боорго тартып имерип.
Көздөрүмө көзүңдү,
Көз ирмемге жиберип,
Окуп алдың сен мени,
Тапканымды тиленип.

[Кайырма]


GM

Added Lyrics

26.06.2016