Асель Турдалиева Ынагым (0) lyrics

Ынагым lyrics

Асель Турдалиева

0
0

Share:


Мажүрүрм талдай ийилген,
Баладай жайнап сүйүнгөн.
Жел менен бирге жарышып,
Жибектей жеңил жүгүргөн.

Желбирип жеңи жарышып
Жел менен ойноп алышып.
Жебедей жетсең жеритип,
Жүрөгүң турсун сайышып.

[Кайырма]
Ойнотчу комузуңду,
Ойготчу добушуңду.
Күнөстүү жайга конгон,
Гүлдөтчү конушумду.

Тепкедей тепилдегем,
Элжиреп эпилдегем.
Желбиреп желден учкан,
Өзүңдү желге теңейм.

Карегиң жанган чырактай,
Караның тамчы сынаптай
Кичкентай бойго гүл менен,
Кийдиңби көйнөк кынаптай.

Кийгеним гүлдөп жарашса,
Кичкентай дешип карашса.
Көкөлөп учуп көңүлүң,ий,
Көпөлөк болуп жанашпа.

Талпынган канаттууларым,
Тамшанып ичер булагым.
Тагдырга жазган татынам,
Табылгыс бермет ынагым.

Уясы толгон шамы бар,
Учурбай кушту багып ал.
Аялуу жанды аздектеп,
Акбермет кылып тагып ал.

[Кайырма]GM

Added Lyrics

26.06.2016