Арсен Энекебай (0) lyrics

Энекебай lyrics

Арсен

0
0

Share:

lamoda kz

Энекебай, оо, ыйыгым, ыйыгым,
Энекебай, оо, куманым, уюгум.
Алып келип тамырыңдан алтымыш,
Алтын өмүр бешигиңе уюдум.

Сен көз жумсаң, унутармын жыл чыдап,
Мен көз жумсам, көз өткөнчө буркурап.
Апакебай, кара чачың куу болуп,
Кош эмчегиң алмак-салмак зыркырап.

Энекебай, билем, туям эмгегиң,
Энекебай, өмүр жашың мен жедим.
Кантип мени карыш жолго узатсын,
Кактап күн-түн ак сүтүңдү эмгенмин.

Кактап күн-түн ак сүтүңдү эмгенмин.
Кирпик какпай канча жолу термедиң.
Татыбайт го минуталык толгооңо,
Менин гүлдү алып келип бергеним.


Comments

орозобек

25 2018

мпроир

GM

Added Lyrics

26.06.2016