Алтынай Жорабаева Толғау (0), lyrics

Толғау lyrics

Алтынай Жорабаева

Толғау

1
0

Share: 
Атканды келдим алдына
Алаканда сау озеним
Конилин болса балкурап
Аркаланайын дегеним
Куралмай кетер каркылап
Озектен шиккан оленим
Ат буллтан борек киенген
Халтаудай биик орегим
 
Колыма алган домбыра
Арли бери де толгаган
Толгайда толгайсыз айтсам
Толайым дуниеге толмаган
Толмаса егер айтайын
Ойымды канат тындаган
Сарыарка байтак жеримди
Санылак бабам коргаган
Талайда талай душпаннын
Шашылып канны сорлаган
Кытайда меним олшерим
Аспанымда зак корлаган
Атасы баска жер созим
Астына минген аккангер
Тусинбейдау коп адам
Бул созимди мактан дер
 
Алатау Актай атырау
Шалкыган шалкар тобегим
Сарыаркаты шарласам
Кабыргамды согемин
Улытау унарлап бшырып
Сайлаган канын жергемин
Казыгуртын басында
Аэуле боп калган кемемин
 
Манголда меним олшерим
Казагым малгын бакан жер
Астраханда олшерим
Абылай бабам шапкан жер
Орын орда олшерм
Шоккан атам баскан жер
Ташкенде меним олшерим
Толеби бабам жаткан жер
Атасып журген акимнен
Аксакалга бир артык
Тегинге кеткен темирден
Корпеге салган жым артык
Арзанга кеткен малына
Жумыртканын кума артык
Кытайга тиген кызынан 
Орыска тигеннен кун артык


GM

Added Lyrics

30.10.2015
Music Videos
Алтынай Жорабаева
Толғау