Алтынай Нарбаева Барсыңбы? (0) lyrics

Барсыңбы? lyrics

Алтынай Нарбаева

0
0

Share:


Кыйнала ойлоп мен сени,
Кылыгың абдан эңседим.
Сенби деп карай беремин,
Сеңселе басып келсе ким.

Кеттиңби жаным ыраакка,
Күткөнүм болду бир апта.
Сыр кылып айткан шыбышың,
Шыңгырап турат кулакта.

Суктана тиктеп суу шаарын,
Суусадым, сен деп суусадым.
Дартыма даба болгонсуйт,
Сага деп чыккан ыр сабым.

Кусага жүрөк жанчылды,
Жан биргем эми барсыңбы.
Бар болсоң бачым келип жет,
Сагынган перим күтөт деп.
Сагынган жаным күтөт деп.GM

Added Lyrics

25.06.2016