Айжамал Кабылова Биймерген (0) lyrics

Биймерген lyrics

Айжамал Кабылова

0
0

Share:

lamoda kz

Бийдин башы биймерген бий деп келгенбиз,
Жалгыз кылбай жашоону миңдеп келгенбиз.
Жакшы менен жаманды иргеп келгенбиз,
Желек кылып кайышты ийлеп келгенбиз,
Жер замандан бери эле бийлеп келгенбиз.

[Кайырма]
Кел, келгиле бийлейли,
Кел-келибиз бир келди.
Келечек доор бир болсун,
Кең дүнүйө пир болсун.
Бириктирген кыргызды
Биздин бий болсун.

Эзелкинин шаңы бар элдин бийинде,
Эй, кыз-жигит, канакей эргип күлүңдө.
Күлүк деген күнүндө, күлкү үнүндө,
Сезим селдеп бий болсун сенин үйүңдө.
Тулпар деген тушунда кызык ушунда.
[Кайырма]

Кел, баарыңар, кел, бийге, келген эл бирге, Түндү күнгө айлантып түшсүн жер бийге. Канаты бар элденбиз, кана, кел, бийле, Кудай берген бактыбыз кууса кетпесин, Теңир берген бактыбыз тепсе кетпесин!

[Кайырма]

Ала-Тообуз пир болсун!
Атпай кыргыз бий болсун
Кол кармашкан элдерди
Кошуп турган бий болсун.
Кыргыз үнүн ааламга созгон бий болсун!
Аккуладай закымдап озгон бий болсун!


GM

Added Lyrics

25.06.2016