Абдыманап Төрөбеков Ким болду экен? (0) lyrics

Ким болду экен? lyrics

Абдыманап Төрөбеков

0
0

Share:


Жарашыктуу сүйлөгөнү, күлгөнү,
Өзүңчө шар көчө бойлоп жүргөнү.
Наазик гана сүйлөгөндө жылмайып,
Унуттурган теребелди күйнөнү
Ушул пери кер маралдай келбети
Таалайы зор кай жигиттин эркеси.

Сулуу жалгыз арзып аны тандаган,
Ал бактылуу жигит кайда жандаган.
Башы боштур таба электир өз теңин
Түбөлүккө тагдыр жолун арнаган
Ушул пери кер маралдай келбети
Таалайы зор кай жигиттин эркеси.

Ким болду экен талаайы зор ал улан,
Түнөк тапкан мындай пери жаныман
Ким болду экен сүймөнчүгү тагдырдын
Көп жигиттер кызыр тандап баарынан.
Ушул пери кер маралдай келбети
Таалайы зор кай жигиттин эркеси.

Мен болсомчу ушул кыздын эркеси.GM

Added Lyrics

25.06.2016