Эрнест Бөрүбаев, Сапар Эркебаев, 60'K тобу

Эрнест Бөрүбаев, Сапар Эркебаев, 60'K тобу

265