Ырыcкелди Осмонкулов Энекебай (2015) songtext

Энекебай songtext

Ырыcкелди Осмонкулов

2015

0
0

Teilen:


Энекебай оо ыйыгым, ыйыгым
Энекебай оо кутманым уюгум
Алып келип тамырындан алтымыш
Алтын өмүр эшигиңе уюду
Сен көз жумсаң унутаармын
Жыл чыдап
Мен көз жумсам
Көз өткөнчө буркурап
Апакебай, кара чачың куу болоор
Кош эмчегим алмак салмак зыркырап
Энекебай билем туюям эмгегиң
Энекебай өмүр жашын мен жедим
Кантип мени карыш жолго узатсын
Кактап күт түн ак сүтүңдү эмгеним
Кантип мени карыш жолго узатсын
Кактап күт түн ак сүтүңдү эмгеним


Кактап күн түн ак сүтүңдү эмгеним
Кирпик какпай канча жолу термедиң
Татыбайт го минуталык толгооңо
Менин күнүм алып келип бергениң
Татыбайт го минуталык толгооңо
Менин күнүм алып келип бергениң


GM

Liedtext sind hinzugefügt

18.02.2016