Мухтар Атаналиев Арноо (0) songtext

Арноо songtext

Мухтар Атаналиев

0
0

Teilen:


Адырлардан аппак гүлдү көрөм,
Аппагына кызыгып аны терем.
Аппак көйнөк кийинген эй сулуу кыз,
Колумдагы аппак гүл сизге берем.

Эй сулуу кыз эй, кетпей туруңуз
Колумдагы аппак гүл сизге берем.
Эй, сулуу кыз эй токтой туруңуз,
Колумдагы аппак гүл сизге берем.

Кыркырлардан кызыл гүлдү көрөм,
Кызылына кызыгып аны терем.
Кызыл көйнөк кийинген эй сулуу кыз.
Колумдагы кызыл гүл сизге берем.

Эй сулуу кыз эй, кетпей туруңуз
Колумдагы кызыл гүл сизге берем.
Эй, сулуу кыз эй токтой туруңуз,
Колумдагы кызыл гүл сизге берем

Суу боюнда сырлуу гүлдү көрөм,
Сулуусуна кызыгып аны терем.
Сулуу көйнөк кийинген эй сулуу кыз,
Колумдагы сырлуу гүл сизге берем.

Эй сулуу кыз эй, кетпей туруңуз
Колумдагы сырлуу гүл сизге берем.
Эй, сулуу кыз эй токтой туруңуз,
Колумдагы сырлуу гүл сизге беремGM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016