МАКСАТ- БАТКЕН тобу Селсаяк (0) songtext

Селсаяк songtext

МАКСАТ- БАТКЕН тобу

0
0

Teilen:


Кармалып куру доомат менен,
Кылмышкер атка кондумбу мен.
Окулуп адилетсиз өкүм,
Айыпкер жазалансын деген.

Көз жашын төгүп байкуш энем,
Арытып өмүр ансыз деле.
Жалгызың болуп дайым сенин,
Жаныңда жүрсөм болбойт беле.

Асыл ой максат ойрондолуп,
Жамандык келет тоодой болуп.
Эркиндик күндөр сыртта калып,
Жүрөгүм менин муңга толуп.

Ыйлабачы сен байкуш энем,
Кыйнадым сени ансыз деле.
Көлөкө болуп жүрбөй сага,
Көрөрүм менин ушул беле.

[Кайырма]
Бул дүйнөң жалган болсо эгер,
Адилет бир күн жеңип келер.
Мен жөнүндө да балким бирөө,
Ачыгын элге айтып берер.
Эл селсаякты эскерер,
Эскере турган кез келер.

Таш дубал менен калган кишен,
Мокотуп мени кыйнайт билем.
Жөлөгүм менин жалгыз үмүт,
Ак ийилсе да сынбайт деген.

Кечиргин мени байкуш энем,
Кеч болуп калды ансыз деле.
Сүймөнчүк болуп дайым сени,
Сүйүнтүп жүрсөм болбойт беле?.
[Кайырма]GM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016