МАКСАТ- БАТКЕН тобу Көпөлөк (0) songtext

Көпөлөк songtext

МАКСАТ- БАТКЕН тобу

0
0

Teilen:


Өзүңсүз мен көпкө жүрбөй,
Өмүр сенсиз өтпөчүдөй.
Ойлорумда жалгыз сен гана,
Жыл айланса күн өткөндөй.
Таң атканча уйку көрбөй,
Көз алдымда чексиз айлана.
Эң биринчи махабаттан,
Мен жүрөмүн кача албастан,
Сен сейилдеп күлгөн чагыңда.

Сезилбестен жеңип жалган,
Сени менден бөлүп салган.
Жан үшүткөн салкын жел өтсө,
Бар сүйүүмдү азап кылган.

Байлыктарга азгырылган,
Сен көпөлөк учасың көктө.

Башкалар да билип алсын,
Акчага сен бузулгансың.
Адаштың да кеттиң алыска,
Жаз түгөнүп жай өткөндө.
Жашай албай сен көктөмдө,
Таң алдынан күтөсүң мени.GM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016