Кубаныч Сатаев, Кундуз Авашова Бир эргүү (0) songtext

Teilen:


Сүйдүм го, күйдүм го, жүрдүм го,
Сүйбөйүнчү десем деле.
Сүйдүргөн, күйдүргөн,
Айтчы сенин эмнең эле?
Кыялга, бакытка,
Бөлөп салган кара жанды.
Ай-ий, жан эркем.
Балдай сөзүң, кара көзүң,
Бир өзүңдө бар эле.

[Кайырма]
Жүрөгүмдө бир эргүү,
Бар экенин билбедиң, жаным.
Жүрөгүмдө бир эргүү бар, бир эргүү.

Ойлондум, толгондум, болжодум,
Ойлобоюн десем деле.
Ойлонткон, толгонткон,
Айтчы сенин эмнең эле?
Жүрөктө сырымды,
Жашырбастан ачык айтсам.

Аи-ий, жан эркем.
Жанымда бол, бакытым бол,
Маңдайымда эркелеп.

[Кайырма]


GM

Liedtext sind hinzugefügt

03.07.2016