Гүлназ Бекбосун кызы Сезимди алдоо кыйын да (0) songtext

Сезимди алдоо кыйын да songtext

Гүлназ Бекбосун кызы

0
0

Teilen:


Жамалың толгон жай белең,
Же жайда тийген ай белең?
Жылт этип бир жолу көрүнбөй
Жыйырма жыл мурда кайда элең?

Өмүрдү сүрдүк өмүрдөй,
Өтмөкпүз толук төгүлбөй.
Ойнодуң неге жашынмак?
Отуз жыл мурда көрүнбөй.

Чачыңды кыроо чалганда,
Чак түштөн ооп калганда
Өзөккө ысык өрт салып,
Өзүң да калдың арманда.

Мезгилдер өттү чынында,
Мен айткан сөзгө кыйылба.
Секетим, кечир кантейин,
Сезимди алдоо кыйын да.


Admin

Liedtext sind hinzugefügt

09.11.2017